top of page

ФОНД ЗА УЧАСТИЕ SCHÖTMAR

ЗА ФОНДА ЗА УЧАСТИЕ

Искате ли да обогатите своя район чрез социални проекти като съвместни семинари, публични събития или иновативна кампания?

U

Фондът за участие в програмната зона „Универсален шьотмар“ разполага с необходимите средства. Годишен бюджет е на разположение на жителите, сдруженията или други местни участници, които искат подкрепа с техните идеи за проекти.

U

Принципът е доста небюрократичен: заинтересованите страни могат да съобщят своите идеи с ръководството на квартала и да получат изчерпателни съвети относно тяхното кандидатстване. След това идеята се представя на орган за вземане на решения, който е близо до мястото и има за цел да изобрази Шьотмар в цялото му многообразие.

U

С одобрение от мнозинството, вашият проект може да бъде финансиран до 100% съгласно принципа на възстановяване.

ЛЮБОПИТЕН?

От пролетта на 2021 г. тук ще намерите всички необходими документи, които ще ви предоставят адекватна и изчерпателна информация за фонда за участие на Schötmar.

U

Контакт
Много благодаря!
bottom of page