top of page

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ ЗЕМИ

Всичко е за това
Нашата оферта за поддръжка за вас

В тясно сътрудничество с град Бад Залцуфлен бихме искали да спомогнем за по-бързото използване на свободните търговски места в центъра на Шьотмар. Нашата база данни за свободни работни места, която актуализираме редовно, е практическа помощ. Този инструмент предлага на всеки собственик на имот с търговски свободни места в зоната за развитие възможността да регистрира собствеността си.

Областното ръководство разбира ролята си на посредник между търсенето и предлагането, а не като посредник. Нашата работа се извършва от името на град Бад Залцуфлен като част от програмата за финансиране „Diverse Schötmar“ и е безплатна за Вас.

  • Съвети за бъдещите наематели и подкрепа при намирането на подходящо място

  • Съвет за собствениците с свободни търговски имоти в центъра на Шьотмар

Schlossstraße21_Kuechenstudio.jpg
Schlossstraße4_Brautmode.jpg
bottom of page